Băng Elcaset tape Sony LC-60 SLH Type I & FeCr Type II

800.000  Fast & Free

Sony
Còn hàng

Mô tả

Băng Type I: 800K

Băng Type II: 1Tr

Thu các chủ đề tuyển chọn: chi phí tuỳ theo chủ đề. Bảo đảm chất lượng thu chuẩn so với LP/ Cối/ CD gốc. (Trừ các chủ đề của Chủ tịch Ngọc Thiện - Audio Space và các chủ đề có bản quyền).

Thông tin

Thương hiệu: Sony

Bình Luận

Băng Elcaset tape Sony LC-60 SLH Type I & FeCr Type II

800.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels