Bộ California Audio Labs: Cơ Alpha + DAC Sigma

15.000.000  Fast & Free

Thương hiệu khác
Còn hàng

Mô tả

Kèm remote, dây nguồn, dây coaxial, bóng Mullard 12AT7.

Hơi bụi, chưa vệ sinh.

Thông tin

Thương hiệu: Thương hiệu khác

Bình Luận

Bộ California Audio Labs: Cơ Alpha + DAC Sigma

15.000.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels