Bóng lẻ 12AT7 Mullard square getter

1.490.000  Fast & Free

Thương hiệu khác
Còn hàng

Mô tả

Thông tin

Thương hiệu: Thương hiệu khác

Bình Luận

Bóng lẻ 12AT7 Mullard square getter

1.490.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels