Bóng lẻ Mullard ECC83 / 12AX7 phiến 17, square getter

4.800.000  Fast & Free

Mullard
Còn hàng

Mô tả

Code acid bóng 1 (bên trái): mC1 B7I: 4T5

Code acid bóng 2: F91 B8A: 3T5

Thông tin

Thương hiệu: Mullard

Bình Luận

Bóng lẻ Mullard ECC83 / 12AX7 phiến 17, square getter

4.800.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels