Bóng Mullard ECC83 / 12AX7, ECC82 / 12AU7, ECC81 / 12AT7, EF86

3.000.000  Fast & Free

Mullard
Còn hàng

Mô tả

SaigonAudio chỉ bán bóng cổ-loé-hay, số đo mạnh, không bán bóng Mullard mới sản xuất sau này.

Mullard 12AX7 phiến 17: 1T5/ bóng

Mullard 12AX7 phiến 15: 1T2/ bóng

Mullard 12AU7 phiến 15: 1T/ bóng

Mullard 12AT7 O getter: 750K/ bóng

Mullard 12AT7 square getter: LH

Mullard EF86 phiến ngắn: 750k/ bóng

Mullard EF86 phiến dài: LH

 

Thông tin

Thương hiệu: Mullard

Bình Luận

Bóng Mullard ECC83 / 12AX7, ECC82 / 12AU7, ECC81 / 12AT7, EF86

3.000.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels