Cần cho mâm than SME 3012 Series II (3rd later version) + Armpod + Dây phono

35.000.000  Fast & Free

Thương hiệu khác
Còn hàng

Mô tả

Cần SME 3012 Series II, phiên bản cải tiến cuối cùng (3rd later version)

Armpod DIY

Dây phono Nordost Purple Flare DIY

Không gồm kim và máng.

Thông tin

Thương hiệu: Thương hiệu khác

Bình Luận

Cần cho mâm than SME 3012 Series II (3rd later version) + Armpod + Dây phono

35.000.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels