Cặp bóng cổ Sylvania 12AX7WA

1.900.000  Fast & Free

Thương hiệu khác
Còn hàng

Mô tả

 

Thông tin

Thương hiệu: Thương hiệu khác

Bình Luận

Cặp bóng cổ Sylvania 12AX7WA

1.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels