Cặp bóng Mullard 12AX7 nhãn Motorola Amperex

1.900.000  Fast & Free

Mullard
Còn hàng

Mô tả

Thông tin

Thương hiệu: Mullard

Bình Luận

Cặp bóng Mullard 12AX7 nhãn Motorola Amperex

1.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels