Cặp bóng Telefunken ECC82 / 12AU7 logo <> đáy

2.800.000  Fast & Free

Telefunken
Còn hàng

Mô tả

Thông tin

Thương hiệu: Telefunken

Bình Luận

Cặp bóng Telefunken ECC82 / 12AU7 logo <> đáy

2.800.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels