Cặp bóng Telefunken ECC88 / 6DJ8 / 6922 / E88CC / CV2492 logo <> đáy

2.000.000  Fast & Free

Telefunken
Còn hàng

Mô tả

Thông tin

Thương hiệu: Telefunken

Bình Luận

Cặp bóng Telefunken ECC88 / 6DJ8 / 6922 / E88CC / CV2492 logo <> đáy

2.000.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels