Cầu chì Hi-Fi HiFi Tuning Gold Ceramic Fuse

690.000  Fast & Free

Hifi Tuning
Còn hàng

Mô tả

Hãng đã qua sử dụng.

Các loại có sẵn:

500mA 6.3 x 32mm Slow T (1 cái)

12.5A 6.3 x 32mm Slow T (1 cái)

15A 6.3 x 32mm Slow T (1 cái)

 

Thông tin

Thương hiệu: Hifi Tuning

Bình Luận

Cầu chì Hi-Fi HiFi Tuning Gold Ceramic Fuse

690.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels