Cầu loa Nordost Heimdall

2.900.000  Fast & Free

Nordost
Còn hàng

Mô tả

Cầu loa DIY từ dây loa Nordost Heimdall, bắp chuối BFA z-plug, càng cua Vampire.

Thông tin

Thương hiệu: Nordost

Bình Luận

Cầu loa Nordost Heimdall

2.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels