Đầu nối càng cua nhỏ ra càng cua lớn, bắp chuối hoặc dây trần cho ampli, loa cổ

1.490.000  Fast & Free

Hết hàng
>>> Hết hàng! Đầu nối càng cua nhỏ ra càng cua lớn, bắp chuối hoặc dây trần cho ampli, loa cổ

Mô tả

Dây Transparent Premium (Ultra, Super). 

Thông tin

Thương hiệu:

Bình Luận

Đầu nối càng cua nhỏ ra càng cua lớn, bắp chuối hoặc dây trần cho ampli, loa cổ

1.490.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels