Dây Balance XLR Transparent | 4m5 x 2

10.000.000  Fast & Free

Transparent
Còn hàng

Mô tả

Dây cắt từ dây Transaprent, không có network box.

Thông tin

Thương hiệu: Transparent

Bình Luận

Dây Balance XLR Transparent | 4m5 x 2

10.000.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels