Dây Balance XLR Transparent PREMIUM | 1m x 2

5.900.000  Fast & Free

Transparent
Còn hàng

Mô tả

Dây cắt từ dây Transaprent ULTRA, không có network box. Chữ in trên dây: Transparent Audio Premium Interconnects.

Thông tin

Thương hiệu: Transparent

Bình Luận

Dây Balance XLR Transparent PREMIUM | 1m x 2

5.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels