Dây Balance XLR Transparent ULTRA MM, Made in USA | 1m5 x 2

23.500.000  Fast & Free

Transparent
Còn hàng

Mô tả

Thông tin

Thương hiệu: Transparent

Bình Luận

Dây Balance XLR Transparent ULTRA MM, Made in USA | 1m5 x 2

23.500.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels