Dây Balance XLR Transparent ULTRA MM, Made in USA, 1m x 2

19.900.000  Fast & Free

Transparent
Còn hàng

Mô tả

Cặp không hộp: 19T5

 

Thông tin

Thương hiệu: Transparent

Bình Luận

Dây Balance XLR Transparent ULTRA MM, Made in USA, 1m x 2

19.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels