Dây Balanced XLR Transparent ULTRA, Made in USA | 1m, 1m5 x 2

13.500.000  Fast & Free

Transparent
Còn hàng

Mô tả

Dây 1m phiên bản XL: 13T5

Dây 1m5: 16T9

Thông tin

Thương hiệu: Transparent

Bình Luận

Dây Balanced XLR Transparent ULTRA, Made in USA | 1m, 1m5 x 2

13.500.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels