Dây coaxial Purist Audio Design (nhận đặt hàng)

1  Fast & Free

Hết hàng
>>> Hết hàng! Dây coaxial Purist Audio Design (nhận đặt hàng)

Mô tả

 

Dây Coaxial Digital  
Genesis RCA 1M 5430000
Genesis XLR 1M 5430000
Aqueous XLR 1M 15120000
Aqueous XLR 1.5M 17220000
Dominus RCA 1M 29000000
Dominus RCA 1.5M 32920000
Dominus XLR 1M 31610000
Dominus XLR 1.5M 36590000
Dominus XLR 2M 41460000
25th Anniversary RCA 1M 73500000
25th Anniversary RCA 1.5M 81360000
25th Anniversary XLR 1M 78740000
25th Anniversary XLR 1.5M 83970000

Dây mới 100%, đầy đủ túi, sách.

Thông tin

Thương hiệu:

Bình Luận

Dây coaxial Purist Audio Design (nhận đặt hàng)

1 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels