Dây digital Purist Audio DOMINUS Rev C | 1m2 (MSRP: $3500)

29.000.000  Fast & Free

Giá hãng/ thị trường: 80.000.000  Tiết kiệm: 51.000.000    (64%)
Purist Audio Design
Còn hàng

Mô tả

Dây digital đầu bảng của hãng trước khi dòng kỷ niệm 25th năm xuất hiện. Giá sách $3500. Dây nguyên bản, dầu còn gần đầy.

Thông tin

Thương hiệu: Purist Audio Design

Bình Luận

Dây digital Purist Audio DOMINUS Rev C | 1m2 (MSRP: $3500)

Giá hãng/ thị trường: 80.000.000 
29.000.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels