Dây digital XLR AES/EBU 110 ohm Monarchy Audio DAB-1, 1m

1.990.000  Fast & Free

Thương hiệu khác
Hết hàng
>>> Hết hàng! Dây digital XLR AES/EBU 110 ohm Monarchy Audio DAB-1, 1m

Mô tả

http://www.monarchy-audio.com/Index_Specs.htm

Thông tin

Thương hiệu: Thương hiệu khác

Bình Luận

Dây digital XLR AES/EBU 110 ohm Monarchy Audio DAB-1, 1m

1.990.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels