Dây loa Kimber Kable 4VS (1m5, 2m5 x 2)

1.650.000  Fast & Free

Kimber Kable
Còn hàng

Mô tả

Cặp 1m5, đầu bắp chuối: 1T65

Cặp 2m5, đầu z-plug Nakamichi: tạm hết

Thông tin

Thương hiệu: Kimber Kable

Bình Luận

Dây loa Kimber Kable 4VS (1m5, 2m5 x 2)

1.650.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels