Dây loa Nordost HEIMDALL | 1m2

9.900.000  Fast & Free

Nordost
Còn hàng

Mô tả

* Dây zin hãng:

Cặp 2m5: tạm hết

 

* Dây cắt:

Cặp 2m single, 1 đầu bắp chuối zin, 1 đầu nâng cấp càng cua WBT-0660: đã bán.

Cặp 2m single, 1 đầu càng cua zin, 1 đầu nâng cấp bắp chuối WBT-0681: đã bán


Cặp 2m biwire, 1 đầu WBT-0645, 1 đầu zin biwire bắp chuối: đã bán

Cặp 1m8 single, 1 đầu bắp chuối zin, 1 đầu nâng cấp càng cua WBT-0660: đã bán

Cặp 1m8 single, 1 đầu càng cua  zin, 1 đầu nâng cấp WBT-0645: đã bán

Cặp 1m2 single, 2 đầu DIY: 9T9

 

Thông tin

Thương hiệu: Nordost

Bình Luận

Dây loa Nordost HEIMDALL | 1m2

9.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels