Dây loa Nordost Super Flatline Gold | 2m4

2.400.000  Fast & Free

Nordost
Hết hàng
>>> Hết hàng! Dây loa Nordost Super Flatline Gold | 2m4

Mô tả

Cặp 3m biwire, box: đã bán

Cặp dây cắt 2m4: 2T4

Cặp 1m65, bắp chuối DIY: 1T65

Cặp 2m4, bắp chuối DIY: 2T4

Thông tin

Thương hiệu: Nordost

Bình Luận

Dây loa Nordost Super Flatline Gold | 2m4

2.400.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels