Dây loa Transparent MusicWave PLUS Gen. 2, Biwire, Made in USA | 2m4, 3m

10.900.000  Fast & Free

Transparent
Còn hàng

Mô tả

Cặp 2m4 (BIWIRE): 10T9

Cặp 3m (BICABLE): 11T9

Thông tin

Thương hiệu: Transparent

Bình Luận

Dây loa Transparent MusicWave PLUS Gen. 2, Biwire, Made in USA | 2m4, 3m

10.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels