Dây loa Transparent SUPER MM2 BRICK, box | 2m4, 3m, 3m6, 5m

16.900.000  Fast & Free

Transparent
Còn hàng

Mô tả

Ưu điểm: nghe hay như SUPER MM2 hay ULTRA MM

Nhược điểm: nhìn không pro

Thông tin

Thương hiệu: Transparent

Bình Luận

Dây loa Transparent SUPER MM2 BRICK, box | 2m4, 3m, 3m6, 5m

16.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels