Dây nguồn Nordost El Dorado (Silver) | 2m, 3m

8.900.000  Fast & Free

Nordost
Còn hàng

Mô tả

Dây 2m: tạm hết

Dây 3m: 12T9

Dây 1m8, jack đực nâng cấp Furutech FI-31M: 9T9

 

Tương đương Nordost Quattro Fil.

Review:

https://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=cables&m=33538

Several years ago, when I ran half a dozen cords through my system, the El Dorado was the best in its price class, beaten only by a $1200 Electraglide.

Vài năm trước, tôi đã thử nửa tá dây nguồn trong hệ thống của mình, El Dorado tốt nhất trong tầm giá, chỉ kém hơn Electraglide $1200.

________

Hi, Diatonic Cluster:

I use a El Dorado in my Accuphase DP65 Cd Player with satisfaction. It´s the only cable that I never changed. Good Power cable!

Tôi dùng El Dorado cho đầu CDAccuphase DP65 và rất hài lòng. Đây là dây duy nhất tôi không bao giờ thay đổi. Dây nguồn tốt.

 Construction: Nordost Patented Extruded Teflon
Technology: conductors 8 groups of 7 in Micro Monofilament construction
Material: 50 microns silver plated 99.999999% OFC
Connectors: IEC to AC/Mains plugs US/UK/EUR
Color: Light Blue
Power: Rating:
20 Amps
Capacitance:
6.0pF/ft
Inductance: 0.10uH/ft
DC
Resistance: 34 Ohms/1000ft/330M as terminated

Thông tin

Thương hiệu: Nordost

Bình Luận

Dây nguồn Nordost El Dorado (Silver) | 2m, 3m

8.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels