Dây nguồn Pangea 14XL đầu IEC C15 và C7 (số 8), 1m5

3.500.000  Fast & Free

Pangea
Còn hàng

Mô tả

Sợi 0.6m đầu IEC C15: 2T8

Sợi 1m5 đầu C7 (số 8): 3T5

Sợi 2m đầu C7 (số 8): 4T2

Đầu IEC C15:

Đầu C7:

 

Thông tin

Thương hiệu: Pangea

Bình Luận

Dây nguồn Pangea 14XL đầu IEC C15 và C7 (số 8), 1m5

3.500.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels