Dây nối tín hiệu CARDAS 300-B MICRO Male <> Female

1.900.000  Fast & Free

Cardas Audio
Còn hàng

Mô tả

Thông tin

Thương hiệu: Cardas Audio

Bình Luận

Dây nối tín hiệu CARDAS 300-B MICRO Male <> Female

1.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels