Dây phono SME Gold RCA>RCA / 5Pin>RCA | 0.6m, 1m2

3.900.000  Fast & Free

Thương hiệu khác
Còn hàng

Mô tả

1m2 RCA > RCA: 3T9

0.6m SME DIN > RCA: 3T9

1m2 SME DIN > RCA: 4T5

 

 

Thông tin

Thương hiệu: Thương hiệu khác

Bình Luận

Dây phono SME Gold RCA>RCA / 5Pin>RCA | 0.6m, 1m2

3.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels