Dây tín hiệu Audioquest Turquoise, Made in USA, 0.5m, 1m, 2m x 2

800.000  Fast & Free

Audioquest
Còn hàng

Mô tả

Cặp 0.5m: 800K

Cặp 1m (TURQUOISE 2): 1T59

Cặp 2m: 1T99

Thông tin

Thương hiệu: Audioquest

Bình Luận

Dây tín hiệu Audioquest Turquoise, Made in USA, 0.5m, 1m, 2m x 2

800.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels