Dây tín hiệu Kimber Kable Silver Streak, 0.5m, 1m

4.900.000  Fast & Free

Kimber Kable
Còn hàng

Mô tả

Dây cắt từ dây balance có 2 lõi bạc + 1 lõi đồng nghe hay hơn dây 1 lõi bạc + 2 lõi đồng:

1m Jack WBT-0147: 8T5

0.5m Jack Kimber Ultra-plate: 4T9

0.5m Jack WBT-0147: 5T9

Thông tin

Thương hiệu: Kimber Kable

Bình Luận

Dây tín hiệu Kimber Kable Silver Streak, 0.5m, 1m

4.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels