Dây tín hiệu MAC UltraSilver+ Sound Pipes, 1m x 2

2.600.000  Fast & Free

MAC - My Audio Cable
Còn hàng

Mô tả

Dây MAC được đánh giá rất tốt: http://www.stereotimes.com/cable112409.shtml

Thông tin

Thương hiệu: MAC - My Audio Cable

Bình Luận

Dây tín hiệu MAC UltraSilver+ Sound Pipes, 1m x 2

2.600.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels