Dây tín hiệu Madison Audio Labs High Purity Silver + Ultra Pure SP-OFC - SA-1000 (1m x 2)

1.800.000  Fast & Free

Madison Audio Labs
Còn hàng

Mô tả

Thông tin

Thương hiệu: Madison Audio Labs

Bình Luận

Dây tín hiệu Madison Audio Labs High Purity Silver + Ultra Pure SP-OFC - SA-1000 (1m x 2)

1.800.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels