Dây tín hiệu Mark Levinson | Camac <> Camac, Camac <> RCA, RCA<> RCA

6.500.000  Fast & Free

Mark Levinson
Còn hàng

Mô tả

Dây có chữ đen in trên dây (MARK LEVINSON AUDIO SYSTEM LTD HFC SWISS MADE):

Cặp 1m: 6T5


Dây có chữ nổi (MLVS HFC SWISS MADE):

Cặp 1m: 5T5

Cặp 2m: 7T9

Tiếng mộc, thật, tuyệt đỉnh dùng cho băng cối, cassette, ampli đèn.

Thông tin

Thương hiệu: Mark Levinson

Bình Luận

Dây tín hiệu Mark Levinson | Camac <> Camac, Camac <> RCA, RCA<> RCA

6.500.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels