Dây tín hiệu Nordost Heimdall XLR, 1m, 1m5

8.900.000  Fast & Free

Nordost
Còn hàng

Mô tả

1. Dây 1m nguyên bản, hơi cũ: tạm hết

2. Dây 1m nguyên bản, tình trạng giữa 1. và 3.: tạm hết

3. Dây 1m nguyên bản, tình trạng như hình bên dưới: tạm hết

4. Dây 1.5 nguyên bản: 10T5


  

Thông tin

Thương hiệu: Nordost

Bình Luận

Dây tín hiệu Nordost Heimdall XLR, 1m, 1m5

8.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels