Dây tín hiệu Purist Audio Design ELEMENTA | 1m,1.5m

8.500.000  Fast & Free

Purist Audio Design
Còn hàng

Mô tả

Cặp 1m Rev. B: 8T5

Cặp 1.5m Rev. A: 8T5

Thông tin

Thương hiệu: Purist Audio Design

Bình Luận

Dây tín hiệu Purist Audio Design ELEMENTA | 1m,1.5m

8.500.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels