Dây tín hiệu Straightwire Encore II, Made in USA, 1m, 1m5

2.700.000  Fast & Free

Straightwire
Còn hàng

Mô tả

Phù hợp với bộ dàn tối tiếng, thiếu chi tiết. Vượt trội cả 3 dải so với Nordost Blue Heaven và Red Dawn.

Cặp 1m zin hãng: 2T7

Cặp 1m5 zin hãng: 3T9


Cặp dây cắt XLR ra RCA: 2T7 Bộ 5.1, 7.1 cho dàn xem phim hi-end:

Thông tin

Thương hiệu: Straightwire

Bình Luận

Dây tín hiệu Straightwire Encore II, Made in USA, 1m, 1m5

2.700.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels