Dây tín hiệu XLR Balanced Cardas Golden Reference | 0.5m, 1m

8.500.000  Fast & Free

Purist Audio Design
Còn hàng

Mô tả

0.5m dây cắt: 8T5

1m dây zin hãng: 15T9

Thông tin

Thương hiệu: Purist Audio Design

Bình Luận

Dây tín hiệu XLR Balanced Cardas Golden Reference | 0.5m, 1m

8.500.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels