Dây tín hiệu XLR Balanced Kimber Hero | 1m

2.700.000  Fast & Free

Kimber Kable
Còn hàng

Mô tả

Dây cắt từ cặp bên dưới, đầu hãng.

Thông tin

Thương hiệu: Kimber Kable

Bình Luận

Dây tín hiệu XLR Balanced Kimber Hero | 1m

2.700.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels