Đĩa than LP Thanh Hà - Tình Vẫn Còn Xanh

960.000  Fast & Free

Thương hiệu khác
Còn hàng

Mô tả

Vui lòng nghe thử tại kênh Youtube của SaigonAudio:

https://www.youtube.com/channel/UCFUSPCgNLa0UgvtYBUFMo8Q/videos

 

Thông tin

Thương hiệu: Thương hiệu khác

Bình Luận

Đĩa than LP Thanh Hà - Tình Vẫn Còn Xanh

960.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels