Fidelity Research FRT-3 Step Up Transformer MC Phono

4.800.000  Fast & Free

Thương hiệu khác
Còn hàng

Mô tả

Thông tin

Thương hiệu: Thương hiệu khác

Bình Luận

Fidelity Research FRT-3 Step Up Transformer MC Phono

4.800.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels