Jack chuyển C20 > C15 cho dây đầu C19

300.000  Fast & Free

Thương hiệu khác
Còn hàng

Mô tả

Từ trái qua: Generic 300K > Hubbell 1000K > Voodoo > 1500k

Thông tin

Thương hiệu: Thương hiệu khác

Bình Luận

Jack chuyển C20 > C15 cho dây đầu C19

300.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels