Kim cho mâm than Ortofon MC 2000 Sapphire Cantilever

20.000.000  Fast & Free

Ortofon
Còn hàng

Mô tả

Thông tin

Thương hiệu: Ortofon

Bình Luận

Kim cho mâm than Ortofon MC 2000 Sapphire Cantilever

20.000.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels