Kim cho mâm than Shure top-of-the-line Ultra 500 Phono cartridge + DAM Entre heashell

36.000.000  Fast & Free

Thương hiệu khác
Còn hàng

Mô tả

The best MM cartridge ever made by Shure.

Specs
Output: 3.2mv
Inductance: 330 mH
DC Resistance: 815 Ohms
Optimum Load: 47 kOhms/250pF
Optimum VTF: 1.2gm
Separation: 27db
Balance: 1db
Total Effective Mass: 0.165 mg

Thông tin

Thương hiệu: Thương hiệu khác

Bình Luận

Kim cho mâm than Shure top-of-the-line Ultra 500 Phono cartridge + DAM Entre heashell

36.000.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels