Lọc nguồn Shunyata Research Hydra Model 4 Line Conditioners (125V, 2400W)

15.900.000  Fast & Free

Shunyata
Còn hàng
adjustment  beat music-wave  levels
Shunyata Research Hydra 4 Line Conditioners
 
- 4 cryogenically treated Venom silver outlets
- “Trident Defense System”
- 2400 watts @ 20 amps continuous
- Surge protection (10,000A)
- Individually filtered outlets
- Shunyata Venom noise filters
- Solid silver buss bars
- 20A IEC inlet
- All metal chassis
Xem chi tiết thông tin

Mô tả

Thông tin

Thương hiệu: Shunyata

Bình Luận

Lọc nguồn Shunyata Research Hydra Model 4 Line Conditioners (125V, 2400W)

15.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels