Phân tần JBL N7000 dùng cho JBL LE-85/175 và JBL LE-075/077

11.900.000  Fast & Free

JBL
Còn hàng

Mô tả

Nguyên bản, chưa thay tụ.

Serial: #28109 và #27552

Thông tin

Thương hiệu: JBL

Bình Luận

Phân tần JBL N7000 dùng cho JBL LE-85/175 và JBL LE-075/077

11.900.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels