Phân biệt dây nhái XLO

Phân biệt dây nhái XLO

SaigonAudio cung cấp một số hình ảnh dây thật và dây nhái XLO.

Hàng thật:


 

Hàng nhái:

Cùng Chuyên Mục