Tụ Good-All 0.47mf 200 VDC (5%) tháo máy, số lượng nhiều

50.000  Fast & Free

Thương hiệu khác
Còn hàng

Mô tả

Thông tin

Thương hiệu: Thương hiệu khác

Bình Luận

Tụ Good-All 0.47mf 200 VDC (5%) tháo máy, số lượng nhiều

50.000 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels