Tụ Sprague Black Beauty (chữ vàng) 0.001 -> 0.1mf

[Vui lòng liên hệ]  Fast & Free

Sprague
Còn hàng

Mô tả

Tụ NOS và tháo máy.

Thông tin

Thương hiệu: Sprague

Bình Luận

Tụ Sprague Black Beauty (chữ vàng) 0.001 -> 0.1mf

[Vui lòng liên hệ] 
03 ngày
Fast & Free
adjustment  beat music-wave  levels